Verenigingen

Mannenvereniging "Guido de Brés"

Voorzitter:  dhr. K Bakker
Secretaris: dhr. 
Penningmeester: dhr. F. Kranenburg

 

De vergaderingen zijn 1 keer in de 14 dagen op dinsdagavond
om 20.00 uur in één van de zalen van de kerk.

Vrouwenvereniging "Onze roeping getrouw"

Presidente: J. Rademaker -  Koopman
Secretaresse: S. Hemminga - Rubingh
Penningmeesteresse: M. Riemer - Goodijk
Alg. adjunct: G. Bout - Koops

 

De vergaderingen zijn 1 keer in de 14 dagen op dinsdagavond om 20.00 uur in één van de zalen van de kerk.

 

 

Bijbelstudiegroep

De Bijbelstudiegroep vergadert éénmaal in de drie weken
op zondagavond t.h.v. de fam. Schipper.

 

Contactpersoon: Fam. Schipper

Maandagavond bijbelstudieclub

De maandagavond bijbelstudieclub vergadert éénmaal in de twee weken
op maandagavond t.h.v. volgens rooster.

 

Contactpersoon: M.C. Hospers.